INCOREMA FÖRLAG™

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

Incorema Förlag™ producerar böcker från idé till färdig bok. Förlaget samarbetar med

Create Communication AB när det gäller utformning, layout och foto. Förlagets egna fackböcker ”Informationsordbok för information & kommunikation” med definitioner och

förklaringar av ord och begrepp. ”Hedeflugan” en berättelse om Sveriges äldsta serie av fiskeflugor.

 

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se