VÅRA TJÄNSTER

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

VÅRA TJÄNSTER

 

Incorema AB arbetar med information och kommunikation för synliggörande och position-ering, för styrning och ledning, för förankring och konkurrens samt för värdeskapande och förtroendekapital. Uppdragen handlar i huvudsak om att skapa effektivitet och handlingsut-rymme i löpande verksamhet, förändringsprocesser, etableringar, tillväxt, profilering, varu-märken, mediekontakter och hantering av etik och anseende.

 

Förutom rådgivningsverksamheten har bolaget fem produktområden:

Aktuell Attityd™ - analys- och åtgärdsprogram för attitydförändring

Incorema™ - program och åtgärder för utveckling av chefsansvar och ledarskap

Incorema Publishing™ - textproduktion och förlagsverksamhet

Scientinfo™ - forskar- och vetenskapsinformation

EXPECT15™ - undersökningar och förväntningar inom och runt er verksamhet

Incorema Förlag™ - producerar böcker från idé till färdig bok

 

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se