SCIENTINFO™

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

Scientinfo™ ger forskare och företag ett samlat grepp om information och kommunika-tion om forskning, vetenskap och utveckling. Scientinfo skapar information och kommuni-kation som engagerar nyckelpersoner och intressenter, finansiärer, medier och opinionsbildare. Scientinfo bygger på analys, utbildning, seminarier och praktiska verktyg.

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se