OM FÖRETAGET

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

OM FÖRETAGET

 

Incorema™ är en förkortning för Information, Communication and Reputation Management. Företagsnamnet innehåller bolagets affärsidé - att hantera information, kommunikation och förtroendekapital.

Incorema AB bildades 1990 under namnet Gunhild Sällvin AB, Informationsrådgivare och namnändrades 2006 till Incorema. Bolaget bedriver rådgivningsverksamhet inom områdena information, kommunikation och skötsel av förtroendekapital samt publicistisk verksamhet. Bolaget har tre anställda och en nätverksorganisation med ett tiotal specialister, som med sin kompetens och kapacitet håller bolaget med de resurser som verksamheten och olika uppdrag kräver fram till färdigt resultat. Bolagets uppdragsgivare finns inom näringsliv, medier, myndigheter, forskning och organisationer. Flerårig erfarenhet av lobbyverksamhet i Sverige, Norden och EU (Bryssel).

Incorema AB driver även förlagsverksamhet.

 

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se