INCOREMA™

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

Incorema™ Kompetensutveckling för styrelser, ledningsgrupper, chefer, ledare och specialister med fokus på information, kommunikation, förtroendekapital och företagskultur. Effektiviserar styrning, ledning, konkurrens och värdeskapande i företag, organisationer och offentliga verksamheter. Incorema™ innehåller analys, genomförande, uppföljning och utveckling av resultatorienterat ansvar. Kommunikationsutbildning och individuell träning av nyckelpersoner.

 

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se