EXPECT14™

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

EXPECT15™ Undersökning, värdering och redovisning av förväntningar som ställs på Ditt företag varav en del är möjliga att kommersialisera, en del kan användas för informa-tion, profilering och identitet, en del behöver hanteras för att hindra mytbildning och en del ställs under bevakning. EXPECT15™ ger underlag som del i ledningens strategiska plane-ringsprocess.

 

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se