AKTUELL ATTITYD™

Copyright © Incorema AB All Rights Reserved

Aktuell Attityd™ är ett instrument som hjälper företag och organisationer att skapa den attityd verksamheten behöver för att lyckas på ett effektivt sätt. Aktuell Attityd omfattar tre steg såsom bestämning av önskad attityd, mätning av nuvarande attityd och ett åtgärdspro-gram för att minska gapet mellan dessa.

Incorema AB Törnrosvägen 5 SE-182 75 Stocksund info@incorema.se Tfn +46(0)70 624 25 90

 

www.incorema.se